Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen

Uitgebreide informatie
1.
De vervoerregio dient een aanvraag om compensatie in bij de hoofdingenieur-directeur in de provincie waarin de vervoerregio ligt. Indien de vervoerregio in meerdere provincies is gelegen, wordt de aanvraag ingediend bij de hoofdingenieur-directeur in de provincie die ingevolge artikel 2, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is aangewezen.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van een tijdsplanning van de voorbereiding en vaststelling van het regionale verkeers- en vervoerplan.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Aanvraag
+ § 3. Verlening en intrekking
+ § 4. Betaling
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht