Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen

Uitgebreide informatie
Artikel 12
In afwijking van artikel 4 maakt Onze Minister in het jaar van inwerkingtreding van dit besluit het bedrag dat voor de uitvoering van dit besluit in het lopende jaar beschikbaar is zo spoedig mogelijk in de Staatscourant bekend.
1.
Onze Minister draagt zorg voor een evaluatie van de werking van dit besluit binnen vier jaar na het in artikel 14 bedoelde tijdstip.
2.
De vervoerregio verleent de nodige medewerking aan de evaluatie.
Artikel 14
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 15
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Aanvraag
+ § 3. Verlening en intrekking
+ § 4. Betaling
- § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht