Artikel 4. Dividenden, interest en royalty’s
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. dividenden: voordelen uit aandelen, winstbewijzen of andere rechten, met uitzondering van schuldvorderingen, die aanspraak geven op een aandeel in de winst van vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
b. interest: voordelen uit overheidsleningen, obligaties of schuldbewijzen en andere schuldvorderingen van welke aard ook, al dan niet aanspraak gevende op een aandeel in de winst;
c. royalty’s: vergoedingen van welke aard ook voor:
1°. het gebruik van, of het recht op gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van de wetenschap, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of werkwijze, of
2°. inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Reikwijdte en definities
+ Hoofdstuk 2. Inkomstenbelasting
+ Hoofdstuk 3. Loonbelasting
+ Hoofdstuk 4. Kansspelbelasting
+ Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht