Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Artikel 1 b Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen

Uitgebreide informatie
Artikel 1. Omschrijvingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
b. van het dichtstbijzijnde land: van de basislijn van waaruit de territoriale zee van het betrokken gebied wordt bepaald overeenkomstig het internationale recht, behoudens dat voor de toepassing van dit besluit «van het dichtstbijzijnde land» onder de noordoostkust van Australië betekent: van een lijn getrokken van een punt op de kust van Australië gelegen op 11°00' zuiderbreedte en 142°08' oosterlengte,
naar een punt op 10°35' zuiderbreedte en 141°55' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 10°00' zuiderbreedte en 142°00' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 9°10' zuiderbreedte en 143°52' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 9°00' zuiderbreedte en 144°30' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 10°41' zuiderbreedte en 145°00' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 13°00' zuiderbreedte en 145°00' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 15°00' zuiderbreedte en 146°00' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 17°30' zuiderbreedte en 147°00' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 21°00' zuiderbreedte en 152°55' oosterlengte,
vandaar naar een punt op 24°30' zuiderbreedte en 154°00' oosterlengte,
vandaar naar een punt op de kust van Australië op 24°42' zuiderbreedte en 153°15' oosterlengte;
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Lozen van vuilnis buiten een bijzonder gebied
Artikel 4. Bijzondere bepalingen voor het lozen van vuilnis
Artikel 5. Lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied
Artikel 6. Uitzonderingen
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Informatiebord
Artikel 8b. Vuilnisbeheersplan
Artikel 8c. Vuilnisjournaal
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht