Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Artikel 2 Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen

Uitgebreide informatie
1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is dit besluit van toepassing op alle schepen.
2.
Indien vuilnis resten bevat waarop de bepalingen van het Besluit voorkoming olieverontreiniging door schepen ( Stb. 1986, 160) of het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen in bulk vervoerde schadelijke vloeistoffen ( Stb. 1988, 112) van toepassing zijn, dient te worden voldaan aan de desbetreffende voorschriften van die besluiten.
3.
Indien vuilnis verschillende soorten resten of afval bevat, waarvoor de lozingsvoorschriften, bedoeld in artikel 3, tweede lid, verschillen, dient de lozing van dit vuilnis te geschieden in overeenstemming met het strengste daarop betrekking hebbende voorschrift van artikel 3, tweede lid.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Lozen van vuilnis buiten een bijzonder gebied
Artikel 4. Bijzondere bepalingen voor het lozen van vuilnis
Artikel 5. Lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied
Artikel 6. Uitzonderingen
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Informatiebord
Artikel 8b. Vuilnisbeheersplan
Artikel 8c. Vuilnisjournaal
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht