Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Artikel 4 Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen

Uitgebreide informatie
1.
Behoudens het tweede lid is het lozen van vuilnis verboden vanaf schepen die zich bevinden langszij of binnen een afstand van 500 m van vaste of drijvende platforms welke worden gebezigd voor de exploratie, exploitatie en verwerking van minerale schatten van de zeebodem.
2.
Het lozen in zee van voedselresten vanaf schepen die zich langszij bevinden of binnen een afstand van 500 m van dergelijke platforms is toegestaan mits:
a. deze platforms zich meer dan 12 zeemijl vanaf het dichtstbijzijnde land bevinden; en
b. de voedselresten door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd op een zodanige wijze dat de afgebroken of gemalen resten een rooster met gaten van maximaal 25 mm doorsnee kan passeren.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Lozen van vuilnis buiten een bijzonder gebied
Artikel 4. Bijzondere bepalingen voor het lozen van vuilnis
Artikel 5. Lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied
Artikel 6. Uitzonderingen
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Informatiebord
Artikel 8b. Vuilnisbeheersplan
Artikel 8c. Vuilnisjournaal
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht