Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Artikel 5 Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen

Uitgebreide informatie
1.
Dit artikel is van toepassing op het lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied.
2.
Voor de toepassing van dit besluit worden onder bijzondere gebieden verstaan het gebied van de Noordzee, van de Middellandse Zee, van de Oostzee, van de Zwarte Zee, van de Rode Zee, van de Perzische Golf, het Antarctisch gebied en het Caribisch gebied, die als volgt worden omschreven:
a. onder het gebied van de Noordzee wordt verstaan de Noordzee zelf, met inbegrip van de zeeën daarin, begrensd door:
1°. de Noordzee ten zuiden van 62° noorderbreedte en ten oosten van 4° westerlengte,
2°. het Skagerrak, waarvan de zuidgrens wordt bepaald ten oosten van Kaap Skagen op 55°44.8’ noorderbreedte, en
3°. het Engelse Kanaal en zijn toegangen ten oosten van 5° westerlengte en ten noorden van 48°30’ noorderbreedte;
b. onder het gebied van de Middellandse Zee wordt verstaan de Middellandse Zee zelf, alsmede de golven en zeeën daarin, waarbij de grens tussen de Middellandse en de Zwarte Zee wordt gevormd door de parallel van 41° noorderbreedte en de westelijke grens wordt gevormd door de Straat van Gibraltar op de meridiaan van 5°36’ westerlengte;
c. onder het gebied van de Oostzee wordt verstaan de Oostzee zelf met inbegrip van de Botnische Golf, de Finse Golf en de toegang tot de Oostzee, begrensd door de parallel van Kaap Skagen in het Skagerrak op 57°44,8’ noorderbreedte;
d. onder het gebied van de Zwarte Zee wordt verstaan de Zwarte Zee zelf, waarbij de grens tussen de Middellandse en de Zwarte Zee wordt gevormd door de parallel van 41° noorderbreedte;
e. onder het gebied van de Rode Zee wordt verstaan de Rode Zee zelf met inbegrip van de Golf van Suez en de Golf van Aqaba, in het zuiden begrensd door de loxodroom tussen Ras si Ane (12°28,5’ noorderbreedte, 43°19,6’ oosterlengte) en Husn Murad (12°40,4’ noorderbreedte, 43°30,2’ oosterlengte);
f. onder het gebied van de Perzische Golf wordt verstaan het zeegebied ten noordwesten van de loxodroom tussen Ras al Hadd (22°30’ noorderbreedte, 59°48’ oosterlengte) en Ras al Fasteh (25°04’ noorderbreedte, 61°25’ oosterlengte);
g. onder het Antarctisch gebied wordt verstaan het zeegebied ten zuiden van 60° zuiderbreedte;
h. onder het Caribisch gebied wordt verstaan de Golf van Mexico en de Caribische Zee, alsmede de golven en de zeeën daarin en het gedeelte van de Atlantische Oceaan begrensd door de parallel van 30° noorderbreedte vanaf Florida oostwaarts naar de meridiaan 77°30’ westerlengte, vandaar een loxodroom naar het snijpunt van de parallel 20° noorderbreedte en de meridiaan 59° westerlengte, vandaar een loxodroom naar het snijpunt van de parallel 7°20’ noorderbreedte en de meridiaan 50° westerlengte, vandaar een loxodroom in zuidwestelijke richting naar de oostgrens van Frans Guyana.
3.
Behoudens artikel 6:
a. is het lozen in zee verboden van:
1°. alle kunststoffen, waaronder in ieder geval worden begrepen trossen en visnetten van kunststof en plastic vuilniszakken; en
2°. alle overig vuilnis, waaronder in elk geval worden begrepen producten van papier, lompen, glas, metaal, flessen, aardewerk, stuwhout, bekledings- en verpakkingsmateriaal en in de bijzondere gebieden, genoemd in het tweede lid, onderdelen a tot en met f en h, van verbrandingsovens afkomstige as van kunststofproducten die giftige residuen of residuen van zware metalen kan bevatten, en in het Antarctisch gebied alle as van verbrandingsovens.
b. en onderdeel c , geschiedt het lozen in zee van voedselresten zover mogelijk van het land doch in elk geval niet binnen 12 zeemijl van het dichtstbijzijnde land.
c. geschiedt het lozen in het Caribisch gebied van voedselresten niet, tenzij deze door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd. Het lozen van voedselresten geschiedt zover mogelijk van het land doch in elk geval, behoudens het bepaalde in artikel 4, niet binnen 3 zeemijl van het dichtstbijzijnde land. Voedselresten die door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd, zijn zodanig behandeld dat de afgebroken of gemalen resten een rooster met gaten van maximaal 25 mm doorsnee kunnen passeren;
d. geschiedt het lozen in het Antarctisch gebied niet, tenzij de te lozen stoffen door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd. Het lozen van voedselresten geschiedt zo ver mogelijk van het land en van ijsplaten, maar in elk geval niet minder dan 12 zeemijlen van het dichtstbijzijnde land of de dichtstbijzijnde ijsplaten. Voedselresten die door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd, moeten een rooster met gaten van maximaal 25 mm doorsnee kunnen passeren.
4.
Tot een nader bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip mogen schepen in het gebied van de Middellandse Zee, van de Zwarte Zee, van de Rode Zee, van de Perzische Golf en in het Caribisch gebied lozen volgens artikel 3 in plaats van dit artikel.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Lozen van vuilnis buiten een bijzonder gebied
Artikel 4. Bijzondere bepalingen voor het lozen van vuilnis
Artikel 5. Lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied
Artikel 6. Uitzonderingen
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Informatiebord
Artikel 8b. Vuilnisbeheersplan
Artikel 8c. Vuilnisjournaal
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht