Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Artikel 5 lid 2 Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen

Uitgebreide informatie
2.
Voor de toepassing van dit besluit worden onder bijzondere gebieden verstaan het gebied van de Noordzee, van de Middellandse Zee, van de Oostzee, van de Zwarte Zee, van de Rode Zee, van de Perzische Golf, het Antarctisch gebied en het Caribisch gebied, die als volgt worden omschreven:
a. onder het gebied van de Noordzee wordt verstaan de Noordzee zelf, met inbegrip van de zeeën daarin, begrensd door:
1°. de Noordzee ten zuiden van 62° noorderbreedte en ten oosten van 4° westerlengte,
2°. het Skagerrak, waarvan de zuidgrens wordt bepaald ten oosten van Kaap Skagen op 55°44.8’ noorderbreedte, en
3°. het Engelse Kanaal en zijn toegangen ten oosten van 5° westerlengte en ten noorden van 48°30’ noorderbreedte;
b. onder het gebied van de Middellandse Zee wordt verstaan de Middellandse Zee zelf, alsmede de golven en zeeën daarin, waarbij de grens tussen de Middellandse en de Zwarte Zee wordt gevormd door de parallel van 41° noorderbreedte en de westelijke grens wordt gevormd door de Straat van Gibraltar op de meridiaan van 5°36’ westerlengte;
c. onder het gebied van de Oostzee wordt verstaan de Oostzee zelf met inbegrip van de Botnische Golf, de Finse Golf en de toegang tot de Oostzee, begrensd door de parallel van Kaap Skagen in het Skagerrak op 57°44,8’ noorderbreedte;
d. onder het gebied van de Zwarte Zee wordt verstaan de Zwarte Zee zelf, waarbij de grens tussen de Middellandse en de Zwarte Zee wordt gevormd door de parallel van 41° noorderbreedte;
e. onder het gebied van de Rode Zee wordt verstaan de Rode Zee zelf met inbegrip van de Golf van Suez en de Golf van Aqaba, in het zuiden begrensd door de loxodroom tussen Ras si Ane (12°28,5’ noorderbreedte, 43°19,6’ oosterlengte) en Husn Murad (12°40,4’ noorderbreedte, 43°30,2’ oosterlengte);
f. onder het gebied van de Perzische Golf wordt verstaan het zeegebied ten noordwesten van de loxodroom tussen Ras al Hadd (22°30’ noorderbreedte, 59°48’ oosterlengte) en Ras al Fasteh (25°04’ noorderbreedte, 61°25’ oosterlengte);
g. onder het Antarctisch gebied wordt verstaan het zeegebied ten zuiden van 60° zuiderbreedte;
h. onder het Caribisch gebied wordt verstaan de Golf van Mexico en de Caribische Zee, alsmede de golven en de zeeën daarin en het gedeelte van de Atlantische Oceaan begrensd door de parallel van 30° noorderbreedte vanaf Florida oostwaarts naar de meridiaan 77°30’ westerlengte, vandaar een loxodroom naar het snijpunt van de parallel 20° noorderbreedte en de meridiaan 59° westerlengte, vandaar een loxodroom naar het snijpunt van de parallel 7°20’ noorderbreedte en de meridiaan 50° westerlengte, vandaar een loxodroom in zuidwestelijke richting naar de oostgrens van Frans Guyana.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Lozen van vuilnis buiten een bijzonder gebied
Artikel 4. Bijzondere bepalingen voor het lozen van vuilnis
Artikel 5. Lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied
Artikel 6. Uitzonderingen
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Informatiebord
Artikel 8b. Vuilnisbeheersplan
Artikel 8c. Vuilnisjournaal
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht