Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Artikel 5 lid 3 c Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen

Uitgebreide informatie
3.
Behoudens artikel 6:
c. geschiedt het lozen in het Caribisch gebied van voedselresten niet, tenzij deze door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd. Het lozen van voedselresten geschiedt zover mogelijk van het land doch in elk geval, behoudens het bepaalde in artikel 4, niet binnen 3 zeemijl van het dichtstbijzijnde land. Voedselresten die door een afbreek- of maalinstallatie zijn gevoerd, zijn zodanig behandeld dat de afgebroken of gemalen resten een rooster met gaten van maximaal 25 mm doorsnee kunnen passeren;
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Lozen van vuilnis buiten een bijzonder gebied
Artikel 4. Bijzondere bepalingen voor het lozen van vuilnis
Artikel 5. Lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied
Artikel 6. Uitzonderingen
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Informatiebord
Artikel 8b. Vuilnisbeheersplan
Artikel 8c. Vuilnisjournaal
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht