Let op. Deze wet is vervallen op 17 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 16 september 2008.

Artikel 8c Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen

Uitgebreide informatie
1.
Een vuilnisjournaal is aan boord van:
elk schip dat zich in het Antarctisch gebied bevindt;
elk schip dat zich buiten het Antarctisch gebied bevindt en een tonnage van 400 of meer heeft of waarmee 15 of meer personen mogen worden vervoerd.
2.
Het vuilnisjournaal is ingericht overeenkomstig het model als aangegeven in het Aanhangsel van Bijlage V van het Verdrag.
3.
Van elke lozing of volledige verbranding van vuilnis wordt op de datum van de lozing of de verbranding melding gemaakt in het vuilnisjournaal, onder vermelding van:
a. de datum en het tijdstip waarop de lozing of verbranding geschiedde;
b. de positie van het schip ten tijde van de lozing of verbranding; en
c. een omschrijving van het geloosde of verbrande vuilnis, tezamen met een schatting van de hoeveelheid daarvan.
De aantekening wordt in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld.
4.
Elke aantekening in het vuilnisjournaal wordt ondertekend door de officier, belast met het toezicht op de betreffende handeling. Elke ingevulde bladzijde van het vuilnisjournaal wordt ondertekend door de kapitein.
5.
Het vuilnisjournaal wordt op een zodanige plaats aan boord bewaard dat het binnen een redelijke tijd beschikbaar is voor onderzoek door de daartoe bevoegde autoriteit. Het vuilnisjournaal wordt gedurende een periode van twee jaar na dagtekening van de laatste aantekening bewaard.
6.
Indien een lozing als bedoeld in artikel 6 plaatsvindt, wordt in het vuilnisjournaal melding gemaakt van de omstandigheden waaronder en de redenen waarom de lozing geschiedde.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Omschrijvingen
Artikel 2. Toepassing
Artikel 3. Lozen van vuilnis buiten een bijzonder gebied
Artikel 4. Bijzondere bepalingen voor het lozen van vuilnis
Artikel 5. Lozen van vuilnis binnen een bijzonder gebied
Artikel 6. Uitzonderingen
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 8a. Informatiebord
Artikel 8b. Vuilnisbeheersplan
Artikel 8c. Vuilnisjournaal
Artikel 9. Nadere regels
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht