Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.

Besluit voorzieningen Remigratiewet

Uitgebreide informatie
1.
Op de remigratie-uitkering wordt in mindering gebracht het bruto bedrag van de uitkeringen of inkomensvoorziening op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten , de Algemene Ouderdomswet , de Algemene nabestaandenwet , de Toeslagenwet , waarop de remigrant of zijn partner over het uitkeringstijdvak aanspraak heeft.
2.
Op de remigratie-uitkering wordt niet in mindering gebracht het bruto bedrag van de tegemoetkoming op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen , waarop de remigrant of zijn partner over het uitkeringstijdvak aanspraak heeft.
3.
In het bruto-bedrag van een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet wordt niet begrepen de tegemoetkoming op grond van artikel 29a van die wet.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk 2. Regels over de hoogte van de vergoedingen, de tegemoetkomingen in de kosten en de remigatievoorzieningen
- Hoofdstuk 3. Regels over samenloop van de periodieke uitkering met andere uitkeringen
+ Hoofdstuk 4. Regels inzake de aanvraag om te kunnen remigreren met de voorzieningen, bedoeld in hoofdstuk II van de wet
+ Hoofdstuk 5. Overige regels inzake de voorzieningen, bedoeld in hoofdstuk II van de wet
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken