Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 Besluit vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen 1994

Uitgebreide informatie
1.
De Pensioen- & Verzekeringskamer verleent een verklaring aan een onderlinge waarborgmaatschappij waaraan geen verklaring ingevolge artikel 2 kan worden verleend en waarvan:
a. de statuten bepalen dat de leden tijdens de bedrijfsuitoefening verplicht zijn of kunnen worden volledig bij te dragen in de tekorten of dat de schadevergoedingsplicht naar gelang van de beschikbare middelen kan worden beperkt en dat bij de ontbinding de leden en zij die binnen de in de statuten bepaalde termijn hebben opgehouden leden te zijn, aansprakelijk zijn voor tekorten of dat de schadevergoedingsplicht naar gelang van de beschikbare middelen kan worden beperkt;
b. de bedrijfsuitoefening zich niet uitstrekt tot de branches Ongevallen, Ziekte, Aansprakelijkheid motorrijtuigen, Aansprakelijkheid wegvervoer, Aansprakelijkheid luchtvaartuigen, Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen, Algemene aansprakelijkheid, Krediet, Borgtocht en Hulpverlening;
c. het jaarlijkse bruto premie-inkomen niet meer dan € 5 miljoen beloopt; en
d. ten minste de helft van het jaarlijkse bruto premie-inkomen afkomstig is van de leden.
2.
De onderlinge waarborgmaatschappij dient te beschikken over een solvabiliteitsmarge die ten minste € 205 000 bedraagt. Ten aanzien van deze solvabiliteitsmarge is artikel 68, eerste lid en vierde tot en met zesde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 van toepassing.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Onderlinge waarborgmaatschappijen met zetel in Nederland
+ Hoofdstuk 2. Ondernemingen of instellingen op onderlinge grondslag met zetel buiten Nederland
+ Hoofdstuk 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken