Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit W aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Wijn van 3 november 2004 tot aanwijzing van de IAD als toezichthouder (Besluit W aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004)
Het bestuur van het Productschap Wijn;
Gelet op artikel 1 van het Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003;
Besluit:
Artikel 1
De Interne Accountantsdienst (IAD) van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003 genoemde verordeningen aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 3 november 2004
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht