Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Wijn van 4 juni 2003 tot aanwijzing van een toezichthouder (Besluit W toezichthouder tuchtrecht 2003)
Het bestuur van het Productschap Wijn;
Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2, Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Het bestuur kan bij besluit 14 personen van de Interne Accountantsdienst van het Hoofdproductschap Akkerbouw aanwijzen ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen.
Artikel 2
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 4 juni 2003
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht