Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar

Uitgebreide informatie
Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar
De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,
Gelet op artikel 2:6, eerste lid, van het Ontslagbesluit, zoals dit luidt met ingang van 1 maart 2006;
Besluit:
Artikel 1
Het standaardformulier met behulp waarvan een verklaring van geen bezwaar van de werknemer als bedoeld in artikel 2:6 van het Ontslagbesluit moet worden opgesteld, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage .
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking per 1 maart 2006.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 21 februari 2006
Voorzitter Raad van bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht