Besluit van 10 december 2007 tot wijziging datum handhaving informatieverplichtingen werkgevers
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2007 nr. UB/K/2007/39326;
Gelet op artikel 50, vijfde lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de datum, genoemd in artikel 50, eerste lid, van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen wordt 1 januari 2009 in de plaats gesteld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 december 2007
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de twintigste december 2007
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht