Besluit van 25 juni 1964, houdende wijziging van de taak van de departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 22 juni 1964, nr. 158175;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De zorg voor de zaken van de Afdeling Vaartuigen van het departement van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid gaat met ingang van 1 juli 1964 over naar het departement van Verkeer en Waterstaat.
Onze Ministers van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer, en aan de Kamers der Staten-Generaal.
Soestdijk,, 25 juni 1964.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de eenentwintigste juli 1964.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht