Besluit van 29 september 2010, houdende vaststelling van het openbaar lichaam waar de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn zetel heeft (Besluit zetel Rijksvertegenwoordiger BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2010, nr. 2010-0000619588, CZW/WSG;
Gelet op artikel 187, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De Rijksvertegenwoordiger heeft zijn zetel in het openbaar lichaam Bonaire.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit zetel Rijksvertegenwoordiger BES.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 september 2010
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de eerste oktober 2010
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht