6. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
In artikel 21, derde lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden is bepaald dat de onkostenvergoeding voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten (genoemd in artikel 21, eerste en tweede lid) voor een gedeputeerde per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2004 is bepaald op 112,1. Voor 2003 was dat indexcijfer bepaald op 111,0.
Dit betekent dat de bedragen van onkostenvergoeding per 1 januari 2005 worden verhoogd met 1,0%.
Met ingang van 1 januari 2005 worden de bedragen genoemd in artikel 21, eerste en tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden gewijzigd in € 291,51 resp. € 607,82 (fictieve dienstbetrekking).
Inhoudsopgave
1. Bezoldiging commissaris van de Koningin
2. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering commissaris van de Koningin
3. Vergoeding werkzaamheden statenleden
4. Onkostenvergoeding statenleden
5. Bezoldiging gedeputeerden
6. Onkostenvergoeding leden gedeputeerde staten
7. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering gedeputeerden
8. Vergoeding commissieleden
9. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht