De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Peru, bezield door de wens het burgerlijke en commerciƫle luchtvervoer tussen haar onderscheiden grondgebieden te bevorderen, en gelet op de aanbeveling, uitgesproken door de Internationale Burgerlijke Luchtvaart Conferentie, in vergadering bijeen te Chicago van 1 November tot 7 December 1944, welke aanbeveling is vervat in resolutie VIII van 7 December 1944 en welke aanbeveelt om de grootst mogelijke eenvormigheid te verkrijgen tussen de Overeenkomsten inzake de luchtdiensten, welke de Staten overkomen, hebben besloten de volgende bilaterale Overeenkomst inzake luchtvervoer te sluiten, welke de geregelde luchtdiensten omvat, welke in het hiernavolgende zijn omschreven, en welke door de volgende bepalingen zal worden beheerst:
Artikel IV
Teneinde discriminerende praktijken te voorkomen en gelijkheid van behandeling te verzekeren, komen beide Overeenkomstsluitende Partijen overeen, dat:
a. Iedere Overeenkomstsluitende Partij voor het gebruik van luchthavens en andere installaties billijke en redelijke kosten zal kunnen opleggen of doen opleggen. Beide Overeenkomstsluitende Partijen komen echter overeen, dat die kosten niet hoger zullen zijn dan die, welke haar nationale luchtvaartuigen, die gebruikt worden voor soortgelijke internationale diensten, voor het gebruik van die luchthavens en installaties betalen.
Inhoudsopgave
Bilaterale Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Peru
Artikel I. Definities
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht