Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

4.1 3 Boetebeleidsregels OPTA

Uitgebreide informatie
4.1 De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding, zoals die is vastgesteld aan hand van de onder paragraaf 3.3 vermelde criteria en omstandigheden. Er kunnen drie boetecategorieën worden onderscheiden:
3) In geval van een zeer ernstige overtreding bedraagt de hoogte van de boete maximaal € 450.000. 37
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Systematiek van de Boetebeleidsregels
3. Ernst van de overtreding
Zwaarte van de overtreding
I. Zeer zware overtredingen
II. Zware overtredingen
III. Minder zware overtredingen
Economische context en de bijzondere omstandigheden van het geval
4. Vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete ter zake van een overtreding in de zin van artikel 15.4, vierde lid, Tw
Boetecategorieën
De hoogte van de boete binnen de bandbreedte van de boetecategorie
5. Vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete ter zake van een overtreding in de zin van artikel 15.4, tweede lid, Tw
6. Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden
7. Overige bepalingen met betrekking tot de oplegging van een bestuurlijke boete
8. Aanpassing en herziening
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht