Whereas:
1. Article 17 of Directive 2003/48/EEC of the Council of the European Union ("the Council") on taxation of savings income as published in the Official Journal of the European Union dated 26.6.2003 ("the Directive"), provides that before 1 January 2004 Member States shall adopt and publish the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive which provisions shall be applied from the 1 st January 2005 provided that –
(ii) all agreements or other arrangements are in place, which provide that all the relevant dependent or associated territories apply from that same date automatic exchange of information in the same manner as is provided for in Chapter II of this Directive, (or, during the transitional period defined in Article 10, apply a withholding tax on the same terms as are contained in Articles 11 and 12)".
Inhoudsopgave
Nr. I
Appendix Agreement on the taxation of savings income between the Cayman Islands and the Kingdom of the Netherlands
Article 1. General Scope
Article 2. Reporting of Information by Paying Agents
Article 3. Definition of beneficial owner
Article 4. Identity and residence of beneficial owners
Article 5. Definition of paying agent
Article 6. Definition of interest payment
Article 7. Transitional provisions for negotiable debt securities
Article 8. Mutual agreement procedure
Article 9. Confidentiality
Article 10. Entry into force
Article 11. Termination
Article 12. Application and suspension of application
Article 13. Competent Authorities
Article 14. Implementation
Annex List of related entities
Nr. II
Nr. I
Aanhangsel Overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen de Caymaneilanden en het Koninkrijk der Nederlanden
Artikel 1. Toepassingsgebied
Artikel 2. Informatieverschaffing door uitbetalende instanties
Artikel 3. Definitie van uiteindelijk gerechtigde
Artikel 4. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 5. Definitie van uitbetalende instantie
Artikel 6. Definitie van rentebetaling
Artikel 7. Overgangsbepalingen voor verhandelbare schuldbewijzen
Artikel 8. Regeling voor onderling overleg
Artikel 9. Vertrouwelijkheid
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Beëindiging
Artikel 12. Toepassing en opschorting van toepassing
Artikel 13. Bevoegde autoriteiten
Artikel 14. Tenuitvoerlegging
Bijlage Lijst van verwante entiteiten
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht