Whereas:
5. The Cayman Islands has legislation relating to undertakings for collective investment that is deemed to be equivalent in its effect to the EC legislation referred to in Articles 2 and 6 of the Directive.
The Cayman Islands and the Kingdom of the Netherlands hereinafter referred to as a "contracting party" or the "contracting parties" unless the context otherwise requires,
Have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of the contracting parties only and provides for the automatic provision of information by the competent authority of the Cayman Islands to the competent authority of the Kingdom of the Netherlands upon the terms and in the manner set out below.
Inhoudsopgave
Nr. I
Appendix Agreement on the taxation of savings income between the Cayman Islands and the Kingdom of the Netherlands
Article 1. General Scope
Article 2. Reporting of Information by Paying Agents
Article 3. Definition of beneficial owner
Article 4. Identity and residence of beneficial owners
Article 5. Definition of paying agent
Article 6. Definition of interest payment
Article 7. Transitional provisions for negotiable debt securities
Article 8. Mutual agreement procedure
Article 9. Confidentiality
Article 10. Entry into force
Article 11. Termination
Article 12. Application and suspension of application
Article 13. Competent Authorities
Article 14. Implementation
Annex List of related entities
Nr. II
Nr. I
Aanhangsel Overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen de Caymaneilanden en het Koninkrijk der Nederlanden
Artikel 1. Toepassingsgebied
Artikel 2. Informatieverschaffing door uitbetalende instanties
Artikel 3. Definitie van uiteindelijk gerechtigde
Artikel 4. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 5. Definitie van uitbetalende instantie
Artikel 6. Definitie van rentebetaling
Artikel 7. Overgangsbepalingen voor verhandelbare schuldbewijzen
Artikel 8. Regeling voor onderling overleg
Artikel 9. Vertrouwelijkheid
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Beƫindiging
Artikel 12. Toepassing en opschorting van toepassing
Artikel 13. Bevoegde autoriteiten
Artikel 14. Tenuitvoerlegging
Bijlage Lijst van verwante entiteiten
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht