Whereas:
3.
The paying agent shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of minimum standards which vary according to when relations between the paying agent and the recipient of the interest are entered into. Subject to the conditions set out below, residence shall be considered to be situated in the country where the beneficial owner has his permanent address:
b. for contractual relations entered into, or transactions carried out in the absence of contractual relations, on or after the 1st January, 2004, the paying agents shall establish the residence of the beneficial owner on the basis of the address mentioned on the passport, on the official identity card or, if necessary, on the basis of any documentary proof of identity presented by the beneficial owner and according to the following procedure: for individuals presenting a passport or official identity card issued by a Member State who declare themselves to be resident in a third country, residence shall be established by means of a tax residence certificate issued by the competent authority of the third country in which the individual claims to be resident. Failing the presentation of such a certificate, the Member State which issued the passport or other official identity document shall be considered to be the country of residence.
Inhoudsopgave
Nr. I
Appendix Agreement on the taxation of savings income between the United Kingdom overseas territory of Montserrat and the Kingdom of the Netherlands
Article 1. Reporting of Information by Paying Agents
Article 2. Definition of beneficial owner
Article 3. Identity and residence of beneficial owners
Article 4. Definition of paying agent
Article 5. Definition of interest payment
Article 6. Transitional provisions for negotiable debt securities
Article 7. Mutual agreement procedure
Article 8. Confidentiality
Article 9. Entry into force
Article 10. Termination
Article 11. Application and suspension of application
Annex List of related entities
Nr. II
Nr. I
Aanhangsel Overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen Montserrat en het Koninkrijk der Nederlanden
Artikel 1. Informatieverschaffing door uitbetalende instanties
Artikel 2. Definitie van uiteindelijk gerechtigde
Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 4. Definitie van uitbetalende instantie
Artikel 5. Definitie van rentebetaling
Artikel 6. Overgangsbepalingen voor verhandelbare schuldbewijzen
+ Artikel 7. Regeling voor onderling overleg
+ Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 11. Toepassing en opschorting van toepassing
Bijlage Lijst van verwante entiteiten
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht