Koeweit, 30 juni 2003
Zijne Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van onze beide Regeringen inzake de aanwezigheid van onderdelen van de Nederlandse strijdkrachten in Koeweit naar aanleiding van hun inzet door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden in de Staat Koeweit in overeenstemming met de toepasselijke resoluties van de Veiligheidsraad.
Ingevolge de instemming van de Regering van de Staat Koeweit met de stationering van deze strijdkrachten op het grondgebied van de Staat Koeweit en gelet op de nauwe en reeds lang bestaande banden tussen onze Regeringen, heb ik de eer namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor te stellen dat daartoe een verdrag inzake de rechtspositie van de Nederlandse strijdkrachten in Koeweit wordt gesloten met de volgende bepalingen:
5
a.
Elke Regering ziet af van het instellen van vorderingen die zij heeft of kan hebben op de andere Regering of op personeelsleden van de andere Regering wegens letsel (met inbegrip van letsel de dood tot gevolg hebbende) geleden door haar personeelsleden of wegens schade aan of verlies van haar eigendommen indien het letsel, het overlijden, de schade of het verlies veroorzaakt is door handelen of nalaten door personeelsleden van de andere Regering bij het vervullen van hun officiële taken in verband met dit Verdrag. De Nederlandse strijdkrachten dragen de uitrusting en gebouwen van Koeweit waarover zij konden beschikken over in de toestand waarin zij verkeerden bij de oplevering en vergoeden alle schade of verliezen die voortvloeien uit verkeerd gebruik door hen.
b.
De Regering van de Staat Koeweit behandelt en doet, in overeenstemming met haar wetten, vorderingen van derden af die ontstaan op haar grondgebied vanwege of in verband met enig handelen of nalaten door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden of door personeelsleden van de Nederlandse strijdkrachten bij de uitoefening van officiële taken in verband met dit Verdrag dat letsel, overlijden, verlies of schade tot gevolg heeft, en de Regering van het Koninkrijk betaalt een billijke en redelijke schadevergoeding aan de Regering van de Staat Koeweit ten aanzien van dergelijke vorderingen.
c.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden streeft ernaar bijstand te verlenen bij vorderingen van derden die voortvloeien uit handelen of nalaten door personeelsleden van de Nederlandse strijdkrachten die letsel tot gevolg hebben, anders dan bij de uitvoering van officiële taken in verband met dit Verdrag, alsmede bij de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken verkregen in verband met dergelijke vorderingen.
Inhoudsopgave
Nr. I. AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht