Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Artikel 8 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Uitgebreide informatie
1.
Het is de werkgever verboden de werktijd van de werknemer op minder uren per week te stellen of gesteld te houden dan voor of door die werknemer is overeengekomen.
2.
Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het in het eerste lid genoemde verbod in geval van buitengewone omstandigheden die tot gevolg hebben dat de arbeid tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet kan worden verricht. Aan een vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.
Inhoudsopgave
- Eerste titel Algemene Bepalingen
- Tweede titel Van het aangaan en het beëindigen der arbeidsverhouding en daarmede verband houdende onderwerpen
- Derde titel Van de lonen en andere arbeidsvoorwaarden
- Vierde titel Strafbepalingen
- Vijfde titel Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht