Let op. Deze wet is vervallen op 24 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 23 april 2009.

Artikel 1 Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse en Belgische sociale zekerheid, belastbaarheid uitkeringen en aftrek premies

Uitgebreide informatie
1. Inleiding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 76, datum inwerkingtreding 24-04-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 07-04-2009.

In de besluiten van 29 december 1989, nr. DB89/6736 (voor het laatst gewijzigd bij besluit van 10 januari 1991, nr. DB90/5943) en 11 december 1998, nr. DB98/3185M en het verzoek om voorlichting van 1 juli 1986, nr. 285-5606 zijn standpunten bekendgemaakt inzake buitenlandse sociale verzekeringsuitkeringen, premieaftrek. Dit besluit dient ter vervanging van de genoemde besluiten.
In het besluit van 11 december 1998, nr. DB98/3185M is ook nog een standpunt ingenomen over de waardering van aanspraken op geneeskundige verzorging. Dit standpunt is zonder inhoudelijke wijziging opgenomen in het besluit van 9 januari 2001, nr. CPP2000/2594M.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 76, datum inwerkingtreding 24-04-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 07-04-2009.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Aftrek premies voor buitenlandse sociale verzekeringen
3. Premies voor buitenlandse werknemersverzekeringen
4. Hieronder wordt nader ingegaan op enkele Belgische en Duitse sociale verzekeringen
4.1. Duitse Renteversicherung der Arbeiter
4.2. Belgische RSZ (Rijksbijdrage Sociale Zekerheid)
5. Duitse en Belgische sociale verzekeringsuitkeringen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht