Let op. Deze wet is vervallen op 24 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 23 april 2009.

Artikel 4.1 Buitenlandse sociale verzekeringen, Duitse en Belgische sociale zekerheid, belastbaarheid uitkeringen en aftrek premies

Uitgebreide informatie
4.1. Duitse Renteversicherung der Arbeiter
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 76, datum inwerkingtreding 24-04-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 07-04-2009.

Met betrekking tot de Duitse Renteversicherung der Arbeiter betreffende de verzekering voor de oudedag en het overlijden, heb ik het standpunt ingenomen dat deze verzekering is aan te merken als een pensioenregeling in de zin van hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964. De aanspraken en inhoudingen behoren op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel c, en onderdeel j, onder 1e van de Wet LB 1964 niet tot het loon.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 76, datum inwerkingtreding 24-04-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 07-04-2009.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Aftrek premies voor buitenlandse sociale verzekeringen
3. Premies voor buitenlandse werknemersverzekeringen
4. Hieronder wordt nader ingegaan op enkele Belgische en Duitse sociale verzekeringen
4.1. Duitse Renteversicherung der Arbeiter
4.2. Belgische RSZ (Rijksbijdrage Sociale Zekerheid)
5. Duitse en Belgische sociale verzekeringsuitkeringen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht