1.
De kooper heeft van de zaak, die hij krachtens huurkoop onder zich heeft, het genot, ook voordat hij den eigendom daarvan verkrijgt.
2.
Hij mag de zaak gebruiken overeenkomstig hare bestemming.
3.
Hare gedaante of inrichting mag hij niet veranderen, noch de zaak verhuren of zijn genot aan anderen afstaan.
4.
De zaak is voor risico van de koper van de aflevering af. De leden 2, 3 en 4 van artikel 10, alsmede artikel 11 van Boek 7 zijn van toepassing.
5.
Van deze bepalingen kan bij overeenkomst worden afgeweken. Van lid 4 kan echter bij een consumentenkoop niet ten nadele van de koper worden afgeweken.
Inhoudsopgave
- Boek 7a. Bijzondere overeenkomsten; vervolg
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht