2.
De artikelen II, voor wat betreft de onderdelen A tot en met T en V tot en met II, VI, VII, IX, XII en XIV tot en met XLVIII treden in werking met ingang van 1 augustus 1998. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 juli 1998, treden deze artikelen in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werken zij terug tot en met 1 augustus 1998.
Inhoudsopgave
+ 1. WIJZIGING VAN DIVERSE BESLUITEN; INTREKKING VAN EEN BESLUIT
- 2. OVERGANGSBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht