a. de formatie op 31 juli 1998 zoals die voor de speciale school of scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband is berekend op grond van artikel XLIII, derde, vierde en vijfde lid, vermeerderd met de in formatierekeneenheden uitgedrukte wsns-faciliteiten voor de basisscholen in het samenwerkingsverband in het schooljaar 1998–1999 ad 0,0656 formatierekeneenheid per leerling en
b. de formatie waarop bij invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek in het schooljaar 1998–1999 aanspraak zou zijn gemaakt, dan wel bij toepassing van artikel XLV, derde lid, van eerstgenoemde wet in het desbetreffende schooljaar aanspraak wordt gemaakt door de speciale school of scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband voor zover toe te rekenen aan het samenwerkingsverband, verminderd met de formatierekeneenheden voor de schoolleiding als bedoeld in artikel XLIV en een eventuele opslag voor herbezetting in verband met toepassing van de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen en vermeerderd met de formatie als bedoeld in artikel 132 van de Wet op het primair onderwijs waarop bij invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek in het schooljaar 1998–1999 aanspraak zou zijn gemaakt, dan wel bij toepassing van artikel XLV, derde lid, van eerstgenoemde wet in het desbetreffende schooljaar aanspraak wordt gemaakt door de basisscholen in het samenwerkingsverband.
2.
Indien de formatie op grond van het eerste lid, onderdeel a, groter is dan de formatie op grond van het eerste lid, onderdeel b, zijn op het verschil de percentages, vermeld in artikel XLV, tweede lid, van de in het eerste lid genoemde wet van toepassing.
3.
Bij ministeriële regeling kunnen, zonodig in afwijking van dit artikel, nadere regels worden gesteld voor de berekening van de formatieve aanspraken ingevolge dit artikel.
Inhoudsopgave
+ 1. WIJZIGING VAN DIVERSE BESLUITEN; INTREKKING VAN EEN BESLUIT
- 2. OVERGANGSBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht