1.
De artikelen 20 tot en met 28 van het Bekostigingsbesluit WEC zijn van overeenkomstige toepassing op de vergoeding voor en buitengebruikstelling van oude eigendoms- en huurscholen die in gebruik zijn bij een speciale school voor basisonderwijs of een daaraan verbonden afdeling.
2.
Het eerste lid vindt voor wat betreft de artikelen 25, 26 en 28 van het Bekostigingsbesluit WEC geen toepassing op een school zolang een niet voor eigendomsoverdracht vatbaar gedeelte van het gebouw in gebruik is bij een afdeling die aan die school verbonden is.
3.
Het eerste lid vindt voor wat betreft de artikelen 25, 26 en 28 van het Bekostigingsbesluit WEC geen toepassing op een afdeling zolang een niet voor eigendomsoverdracht vatbaar gedeelte van het gebouw in gebruik is bij de school waaraan die afdeling verbonden is.
4.
De artikelen 25, 26 en 28 van het Bekostigingsbesluit WEC vinden geen toepassing op een school voor speciaal onderwijs of voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen met een afdeling voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters zolang een niet voor eigendomsoverdracht vatbaar gedeelte van het gebouw in gebruik is bij die afdeling.
5.
De artikelen 25, 26 en 28 van het Bekostigingsbesluit WEC vinden geen toepassing op een afdeling voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters die is verbonden aan een school als bedoeld in het vierde lid, zolang een niet voor eigendomsoverdracht vatbaar gedeelte van het gebouw in gebruik is bij die school.
Inhoudsopgave
+ 1. WIJZIGING VAN DIVERSE BESLUITEN; INTREKKING VAN EEN BESLUIT
- 2. OVERGANGSBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht