Artikel XLVIII. Plaatsing in Staatsblad van het Bekostigingsbesluit W.V.O., de Formatiebesluiten W.V.O., WPO en WEC en het Inrichtingsbesluit WVO
De tekst van het Bekostigingsbesluit W.V.O. , het Formatiebesluit W.V.O. , het Formatiebesluit WPO , het Formatiebesluit WEC en het Inrichtingsbesluit WVO wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de nummering van de hoofdstukken, titels, afdelingen en artikelen van deel II van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Formatiebesluit W.V.O. en het Inrichtingsbesluit WVO opnieuw vast en brengt hij de in die besluiten en de in dit besluit voorkomende aanhalingen en verwijzingen met de nieuwe nummering op grond van dit artikel en de artikelen VII, VIII en IX van de wet van 2 april 1998, Stb. 228, in overeenstemming.
Inhoudsopgave
+ 1. WIJZIGING VAN DIVERSE BESLUITEN; INTREKKING VAN EEN BESLUIT
- 2. OVERGANGSBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht