De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen,
Overwegende hetgeen volgt:
1.
In het kader van hun officiƫle activiteiten zijn de Agentschappen van de Europese Unie, hun bezittingen, inkomsten en andere eigendommen vrijgesteld van alle directe belastingen.
2.
De Agentschappen van de Europese Unie zijn vrijgesteld van indirecte belastingen en van rechten welke een deel vormen van de prijs van roerende en onroerende goederen en diensten die zij voor hun officieel gebruik hebben verworven en waarmee grote uitgaven gemoeid zijn. De vrijstelling kan worden verleend in de vorm van teruggave of kwijtschelding.
3.
Goederen die overeenkomstig dit artikel met vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde of van accijnzen zijn verworven, mogen niet onder bezwarende titel of anderszins worden overgedragen, tenzij in overeenstemming met de voorwaarden die zijn overeengekomen met de lidstaat die de vrijstelling heeft verleend.
4.
Geen enkele vrijstelling wordt verleend van belastingen en rechten die vergoedingen voor openbare nutsvoorzieningen zijn.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Immuniteit van rechtsvervolging en vrijstelling van huiszoeking, beslaglegging, vordering, verbeurdverklaring en iedere andere vorm van dwangmaatregel
Artikel 2. Onschendbaarheid van archieven
Artikel 3. Vrijstelling van belastingen en rechten
Artikel 4. Faciliteiten en immuniteiten met betrekking tot berichtenverkeer
Artikel 5. Binnenkomst, verblijf en vertrek
Artikel 6. Voorrechten en immuniteiten van de leden van de organen en van de personeelsleden van de Agentschappen van de Europese Unie
Artikel 7. Uitzonderingen op immuniteiten
Artikel 8. Belastingen
Artikel 9. Bescherming van personeel
Artikel 10. Opheffing van immuniteiten
Artikel 11. Regeling van geschillen
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Evaluatie
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht