De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen,
Overwegende hetgeen volgt:
1.
Onder de voorwaarden en volgens de procedure welke door de Agentschappen van de Europese Unie zijn vastgesteld en door de Raden van Bestuur zijn bekrachtigd, worden de personeelsleden van de Agentschappen van de Europese Unie die voor ten minste een jaar in dienst zijn genomen, op de door deze Agentschappen betaalde salarissen en emolumenten aan een belasting ten bate van de Agentschappen van de Europese Unie onderworpen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Immuniteit van rechtsvervolging en vrijstelling van huiszoeking, beslaglegging, vordering, verbeurdverklaring en iedere andere vorm van dwangmaatregel
Artikel 2. Onschendbaarheid van archieven
Artikel 3. Vrijstelling van belastingen en rechten
Artikel 4. Faciliteiten en immuniteiten met betrekking tot berichtenverkeer
Artikel 5. Binnenkomst, verblijf en vertrek
Artikel 6. Voorrechten en immuniteiten van de leden van de organen en van de personeelsleden van de Agentschappen van de Europese Unie
Artikel 7. Uitzonderingen op immuniteiten
Artikel 8. Belastingen
Artikel 9. Bescherming van personeel
Artikel 10. Opheffing van immuniteiten
Artikel 11. Regeling van geschillen
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Evaluatie
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht