Het Koninkrijk België,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
hierna „de lidstaten" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,
en
de Europese Gemeenschap,
hierna „de Gemeenschap" genoemd,
en
de Republiek Zuid-Afrika,
hierna gezamenlijk de „overeenkomstsluitende partijen" genoemd,
Gelet op de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, die op 11 oktober 1999 te Pretoria is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag" te noemen), dat op 16 april 2003 te Athene is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Toetredingsverdrag van 2003 de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 7. Tariefcontingenten in 2004
Voor het jaar 2004 worden de verhogingen van de omvang van de huidige tariefcontingenten berekend in verhouding tot de basishoeveelheden, rekening houdend met de voor 1 mei 2004 verstreken periode.
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2. Talen en aantal originelen
Artikel 3. Tariefcontingenten
+ Artikel 4. Oorsprongsregels
Artikel 5. Overleg
Artikel 6. Goederen die onderweg zijn of zich in voorlopige opslag bevinden
- Artikel 7. Tariefcontingenten in 2004
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht