(authentiek: nl)
Overwegende hetgeen volgt:
4. Door middel van de onderhavige overeenkomst stemmen de Nederlandse Antillen ermee in de bepalingen van de richtlijn met betrekking tot uiteindelijk gerechtigden met woonplaats in de Republiek Litouwen toe te passen, onverminderd hetgeen overigens hierin is bepaald, en de Republiek Litouwen stemt ermee in de richtlijn toe te passen met betrekking tot uiteindelijk gerechtigden met woonplaats in de Nederlandse Antillen.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Regering van de Republiek Litouwen, geleid door de wens een overeenkomst te sluiten die het mogelijk maakt dat inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling die in een van de overeenkomstsluitende staten worden verricht aan uiteindelijk gerechtigden die een natuurlijke persoon zijn en hun woonplaats in de andere overeenkomstsluitende staat hebben, effectief worden belast overeenkomstig het recht van laatstgenoemde overeenkomstsluitende staat, in overeenstemming met de richtlijn en met de hierboven door de overeenkomstsluitende staten geuite voornemens, zijn het volgende overeengekomen:
1.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt, tenzij de context anders vereist, verstaan onder:
Inhoudsopgave
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan
- Artikel 1. Toepassingsgebied
+ Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 5. Overgangsbepalingen
Artikel 6. Verdeling van belastingopbrengsten
Artikel 7. Uitzonderingen op de procedure van bronbelasting
Artikel 8. Voorkomen van dubbele belasting
Artikel 9. Andere bronbelastingen
Artikel 10. Omzetting
Artikel 11. Bijlage
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Beƫindiging
Bijlage
Artikel 7. Geheimhouding
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht