(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Santiago, 10 augustus 2007
No. STG/is-2007/158
Excellentie,
Bij deze bied ik u mijn complimenten aan en heb ik de eer te verwijzen naar het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili inzake de wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, ondertekend te ’s-Gravenhage op 15 juni 2005 (hierna te noemen „het Verdrag”).
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt voor, in overeenstemming met artikel 19, tweede en derde lid, van het Verdrag, de toepassing van het Verdrag uit te breiden tot de Nederlandse Antillen, met inachtneming van het volgende.
2. De tweede zin van artikel 2, vijfde lid, van het Verdrag is uitsluitend van toepassing op de Nederlandse Antillen, voor zover de aldaar genoemde bilaterale en multilaterale verdragen van toepassing zijn op dit deel van het Koninkrijk der Nederlanden.
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht