Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische grenskantoor te Wachtebeke tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer
(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN BELGIË
nr. 172/1673
's-Gravenhage, 27 februari 1967.
Excellentie,
Ik heb de eer aan Uwe Excellentie mede te delen, dat bij toepassing van artikel 1 van het Verdrag, getekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948, betreffende de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, de Belgische Overheid het project van de hiernavolgende aanwijzingen heeft goedgekeurd:
a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer:
het grenskantoor Wachtebeke op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd Wachtebeke-Overslag;
b) als internationale douaneweg:
De Belgische Overheid zou dit akkoord op 1 maart 1967 in werking willen laten treden.
Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de Nederlandse overheid met bovenvermelde aanwijzingen kan instemmen.
Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner gans bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) W. VAN CAUWENBERG,
Ambassadeur van België.
Aan Zijne Excellentie de Heer
Mr. J. M. A. H. Luns,
Minister van Buitenlandse Zaken,
Plein 23,
's-Gravenhage.
1. op Belgisch grondgebied: een gedeelte van de weg naar Wachtebeke, over een lengte van 50 meter gemeten vanaf grenspaal 298;
2. op Nederlands grondgebied: een gedeelte van de weg naar Overslag, over een lengte van 50 meter gemeten vanaf grenspaal 299.
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
J. M. A. H. Luns
's-Gravenhage, 28 februari 1967.
No. 37555
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 27 februari 1967, nr. 172/1673, en moge U hierbij mededelen, dat ook de betrokken Ministeries zich akkoord hebben verklaard — overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:
[Red: (zoals onder a) en b) in Nr. I)]
Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 maart 1967 af.
Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) J. LUNS
Zijner Excellentie
W. van Cauwenberg
Ambassadeur van België
te 's-Gravenhage.
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht