(authentiek: nl)
BELGISCHE AMBASSADE
No. 172/5862
's-Gravenhage, 26 september 1957.
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de Belgische overheden een gunstig advies hebben uitgebracht - overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - over de aanwijzing:
a) als internationaal douanekantoor voor het spoorwegverkeer:
1) de op Nederlands grondgebied gelegen spoorwegstations Rotterdam C.S. en Dordrecht;
Inhoudsopgave
Nr. IX
Nr. X
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht