(authentiek: nl)
AMBASSADE VAN BELGIË
No 172/3344
's-Gravenhage, 16 Juli 1954.
Mijnheer de Minister,
Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douane-behandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 April 1948:
b) als internationale douanewegen:
Deze regeling wordt van kracht met ingang van 26 Juli 1954.
Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.
Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
De Ambassadeur,
(w.g.) Eg. GRAEFFE
Aan Zijne Excellentie de Heer Luns,
Minister zonder Portefeuille,
te 's-Gravenhage.
voor het kantoor Caberg-Smeermaas: de weg van Maastricht naar Maaseik via Caberg en Smeermaas, over een lengte van 120 meter, gemeten vanaf de gemeenschappelijke grens in de richting van Maastricht,
voor het kantoor Smeermaas (weg): de weg langs de Maas, van Maastricht naar Smeermaas, over een lengte, gemeten vanaf de gemeenschappelijke grens, van 50 meter op Nederlands grondgebied en 25 meter op Belgisch grondgebied.
Inhoudsopgave
No. I
No. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht