Gelet op het Verdrag dat op 6 december 2010 in Brussel werd gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, hierna „het Verdrag” genoemd;
Met het oog op het bepalen van de nadere regels voor de uitvoering van dit Verdrag zoals bepaald in artikel 16 van het Verdrag en om de doeltreffendheid ervan te waarborgen;
Beslissen de bevoegde autoriteiten, te weten:
voor Nederland: de minister die het aangaat
en
voor België: de bevoegde Ministers op het federale niveau, en op het niveau van de gedefedereerde entiteiten de bevoegde Ministers van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie
3.
De verbindingsorganen werken in Samenwerkingsovereenkomsten een procedure uit voor het in verband brengen van bestanden en de verificatie van gegevens, waaronder gegevens betreffende het inkomen en vermogen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Uitwisseling van gegevens en procedures
Artikel 3. Uitvoeringsprocedures inzake de samenwerking voor de toepassing van de Belgische wettelijke niet-contributieve, inkomensgebonden uitkeringen die aan behoeftige personen worden toegekend en de Nederlandse wetgeving inzake sociale bijstand
Artikel 4. Vertrouwelijkheid en bescherming van de gegevens
Artikel 5. Uitvoeringsprocedures inzake invordering en terugvordering zoals bedoeld in artikel 12 van het Verdrag
Artikel 6. Nadere regels voor de organisatie en werking van de Gemengde Commissie
Artikel 7. Uitwisseling van vertegenwoordigers en gezamenlijke controles
Artikel 8. Wijzigingen van de Administratieve Schikking
Artikel 9. Inwerkingtreding en duur
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht