Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2013.

Artikel 1 2 Circulaire Aanpassing vergoedingen gezagdragers Bonaire

Uitgebreide informatie
1. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Caribisch Nederland
Inhoud arbeidsvoorwaardenoverkomst.
Op 14 december 2011 is de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Caribisch Nederland ingaande 1 januari 2012 met een looptijd van 1 jaar (1 januari 2012–31 december 2012) definitief vastgesteld. In het Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES en het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES is bepaald dat de afspraken over wijzigingen in de bezoldiging van ambtenaren door middel van een ministeriële regeling worden doorgevoerd in de aanspraken van politieke gezagdragers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vooruitlopend op deze ministeriële regeling informeer ik u over deze wijzigingen en kunt u deze ook al doorvoeren.
Het betreft de volgende afspraken:
2. De vakantie-uitkering wordt omgezet in een opbouwsysteem waarbij elke maand een percentage van dat maandinkomen wordt opgebouwd als recht op vakantie-uitkering. Tevens wordt de vakantie-uitkering enkel nog berekend over het maandsalaris en pensioengevende toelagen. Het maandelijkse opbouwpercentage wordt per 1 juni 2012 verhoogd met 0,5% tot 7,5%.
Inhoudsopgave
1. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Caribisch Nederland
2. Salarisaanpassing gezaghebbers
3. Salarisaanpassing eilandgedeputeerden
4. Aanpassing vergoeding voor de werkzaamheden eilandsraadsleden
5. Aanpassing onkostenvergoeding eilandsraadsleden
6. Commissieleden
7. Vakantie-uitkering
8. Eindejaarsuitkering
9. Wijziging in het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES
10. Aanspraken waarnemend gezaghebber
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht