Circulaire aanpassingsregeling pensioenen 2006, vaststelling franchise en inhoudingspercentages
Zoals u bekend is, vindt aanpassing (‘indexatie’) van de pensioenen van politieke ambtsdragers plaats in overeenstemming met de aanpassing van ABP-pensioenen. De berekeningsgrondslagen en de pensioenen vastgesteld en toegekend ingevolge de Appa worden ingaande 1 januari 2006 met 0,17% verhoogd. Aan de aanpassing is terugwerkende kracht gegeven tot en met 11 april 2005.

Dit leidt tot een nabetaling aan degenen die op 31 december 2005 recht op pensioen hadden van 0,13%, betrekking hebbend op het tijdvak van 11 april 2005 of de latere ingangsdatum van het pensioen, tot 1 januari 2006. Voorts bestaat aanspraak op een eenmalige uitkering, ten bedrage van 0,11%. De nabetaling en de uitkering ineens worden berekend van het ná inbouw en franchise vastgestelde pensioenbedrag op jaarbasis op 31 december 2005.
Een ministeriële regeling op grond van artikel 157 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, waarin de onderhavige aanpassing zal worden neergelegd, zal binnenkort in de Staatscourant worden geplaatst.

De Appa-pensioenen worden berekend volgens het eindloonsysteem met toepassing van één franchisebedrag. Voor dit bedrag wordt in de Appa verwezen naar ‘de’ franchise die op grond van het pensioenreglement van het ABP geldt voor het overheidspersoneel. Voor de berekening van het Appa-pensioen is gezocht naar een equivalent van één voor een eindloon geldende franchise. Die is gevonden in het franchisebedrag dat het ABP toepast voor de vaststelling van de aanspraken op ouderdoms- en nabestaandenpensioen die tot 1 januari 2004 onder het eindloonsysteem zijn opgebouwd. Dit is per 1 januari 2004 een bedrag van € 15.450,– per jaar (artikel 18e.1, lid 2 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP). De franchise voor 2005 was ook vastgesteld op € 15.450,–. Voor 2006 wordt de franchise gewijzigd in € 15.750,–.
OP/NP-premie: 5,82%
Anw-reparatie: 0,30% = totaal 6,12% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de franchise van € 15.750,00.
IP-premie: 0,30% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de franchise van € 16.450,00.
Pseudo WW-premie (AWf-premie): 5,20% met een AWf-franchise van € 58,00 per dag, per maand van € 1.261,50 en per jaar van € 15.138,00. Maximale premie-inkomensgrens werknemersverzekeringen: € 168,00 per dag en per maand € 3.654,00.
De
Minister
directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur
Inhoudsopgave
Inhoudingen op de wedde, schadeloosstelling en de uitkering
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht