Carpoolregeling
Het Reisbesluit binnenland biedt (in artikel 12) een mogelijkheid om een regeling te treffen voor vergoeding van reiskosten, als bij de dienstreis gebruik gemaakt wordt van carpoolen. De verwijzing naar de wet op de loonbelasting voor het vaststellen van de daarbij geldende maximale vergoeding is niet (meer) juist. De maximering was altijd gekoppeld aan de belastingvrije kilometervergoeding in de wet op de loonbelasting. Met de wijziging in de wet op de loonbelasting van de belastingvrije kilometervergoeding (van € 0,28 naar € 0,18 en later naar € 0,19) heeft de verwijzing zijn betekenis met ingang van 1 januari 2004 verloren. De maximering wordt gekoppeld aan de in de Reisregeling binnenland vermelde kilometervergoeding voor het gebruik van privé-vervoermiddelen, in situaties dat geen doelmatig openbaar vervoer mogelijk is. Deze kilometervergoeding bedraagt tot 1 januari 2006 € 0,28 en daarna € 0,37.
Het beleid inzake de carpoolregeling wijzigt niet. Is vastgesteld, dat het gebruik van privé-vervoer noodzakelijk is, dan ontvangt de chauffeur € 0,37.
Is openbaar vervoer mogelijk, maar kiest men voor de auto, dan geldt een kilometervergoeding van € 0,09 per (mee)reizende ambtenaar, tot een maximum van € 0,37 per kilometer.
Ik hoop u met deze aanvullende informatie van dienst te zijn.
De
Minister
Directeur-Generaal Management Openbare Sector
Inhoudsopgave
Inleiding
Dienstreizen tussen 1 januari 2006 en 1 augustus 2006
Dienstreizen vanaf 1 augustus 2006
Voorbeeld
Treintaxi
Parkeer-, veer- en tolgelden
Carpoolregeling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht