Arbeidstijdenbesluit van Circulaire Arbeidsvoorwaarden personenchauffeurs">
Normen in het Arbeidstijdenbesluit
Op 3 juli 2009 is het Besluit houdende wijziging van het Arbeidstijdenbesluit in verband met personenchauffeurs (Staatsblad 2009, nr. 279) in werking getreden en daarmee een nieuwe paragraaf aan het Arbeidstijdenbesluit toegevoegd, met uitzonderingsbepalingen specifiek voor bepaalde personenchauffeurs. De definitie van deze personenchauffeurs in het Arbeidstijdenbesluit luidt: ‘de persoon die als chauffeur uitsluitend of nagenoeg uitsluitend is belast met het vervoer van doorgaans dezelfde persoon per auto.’
Het gewijzigde Arbeidstijdenbesluit maakt het mogelijk desgewenst de week op/week af roosters, die vooral bij de chauffeurs van bewindspersonen worden gehanteerd, te handhaven. Zonder deze wijziging zouden dergelijke roosters in strijd zijn met de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet .
Het toepassen van de uitzonderingsbepalingen in het Arbeidstijdenbesluit is niet verplicht, maar uitsluitend mogelijk bij collectieve regeling, zoals een rechtspositieregeling. In de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel is overeenstemming bereikt om de toepassing van de uitzonderingsbepalingen mogelijk te maken. U kunt deze bepalingen uiteraard slechts toepassen op de personenchauffeurs, zoals bedoeld in het Arbeidstijdenbesluit . Voor chauffeurs die niet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend dezelfde personen vervoeren, zoals de poolchauffeurs, geldt deze uitzonderingsmogelijkheid niet. Voor hen zijn de bepalingen uit de Arbeidstijdenwet en -besluit onverkort van toepassing.
In de toelichting op het gewijzigde Besluit treft u nadere informatie aan over de wijzigingen in het Arbeidstijdenbesluit . In de volgende tabel worden de verschillen tussen de algemene bepalingen uit de Arbeidstijdenwet en de nieuwe uitzonderingsbepalingen voor de personenchauffeurs verkort weergegeven:
Inhoudsopgave
Inleiding
Normen in het Arbeidstijdenbesluit
Gemiddelde werkweek
Aanspraak op vakantie
Geconsigneerde pauzes
Compensatieregeling
Overige arbeidsvoorwaarden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht