Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2010.

Artikel inleiding Circulaire behandeling van klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren 2008

Uitgebreide informatie
Inleiding
In de inmiddels vervallen circulaire van 28 juli 2003 , nr. 5237844/503/CB was de procedure beschreven die moest worden gevolgd bij de behandeling van klachten over buitengewoon opsporingsambtenaren. Mijn circulaire van 19 november 2007 , kenmerk 5516861/07 strekte ter vervanging van voornoemde circulaire. In laatstgenoemde circulaire zijn helaas een aantal onvolkomenheden geslopen, hetgeen mij ertoe heeft doen besluiten om deze circulaire in te trekken en te vervangen voor de onderhavige.
Inhoudsopgave
Inleiding
Het begrip ‘Bestuursorgaan’
Klachtenprocedure
Rol van de toezichthouder
Resultaat van de klachtbehandeling
Registratie en rapportage
Gevolgen voor de buitengewoon opsporingsambtenaar
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht