Circulaire Beleidsregels voor Vacaturevervulling door Herplaatsingskandidaten in de sector Rijk
Ten aanzien van herplaatsingskandidaten in de sector Rijk is in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Sector Rijk 2000 - 2001 het volgende opgenomen:
'Partijen achten het gewenst dat herplaatsingskandidaten bij voorrang worden geplaatst op vacatures bij de eigen werkgever of elders in de rijksdienst. Een actieve inzet van zowel werkgevers die vacatures hebben, als van herplaatsingskandidaten is hiervoor vereist. De mobiliteitsbank en het instrumentarium van het sectorale contract voor de reïntegratie van werkloze personen kunnen hierbij onder andere behulpzaam zijn.'
Ter uitwerking van deze afspraak zijn nieuwe beleidsregels opgesteld in de vorm van een procedure voor vacaturevervulling door herplaatsingskandidaten waarin de voorrangspositie van herplaatsingskandidaten tot uiting komt. Deze procedure begint met een fase waarin eerst uitsluitend ten behoeve van herplaatsingskandidaten stappen zijn voorgeschreven die zich richten op vacaturevervulling door herplaatsingskandidaten. Pas na het doorlopen van deze fase kan de vacature door anderen worden vervuld.
Een belangrijk instrument in de nieuwe procedure is de Mobiliteitsbank het Rijk die via het internet te raadplegen is en deze procedure instrumenteel ondersteunt. Alle departementen nemen deel aan de Mobiliteitsbank en plaatsen daarop hun vacatures zodat deze nagenoeg alle vacatures bevat die er zijn binnen de rijksdienst. De Mobiliteitsbank staat open voor alle rijksambtenaren en voor burgerambtenaren werkzaam bij het ministerie van Defensie.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht