Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Circulaire beperking meldingsplicht Besluit beheer sociale-huursector

Uitgebreide informatie
Circulaire beperking meldingsplicht Besluit beheer sociale-huursector Aan: de besturen van de toegelaten instellingen en de colleges van burgemeester en wethouders Geacht bestuur/college,
Deze circulaire betreft:
II. voorwaarden voor ontheffing van het verkooppercentage in die gevallen waar sprake is van verkoop van woningen 'onder voorwaarden'.
Inhoudsopgave
I. De beperking van de meldingsplicht
III. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht