Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.

Artikel 1 Circulaire Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh)

Uitgebreide informatie
1. Het uitdragen van kennis
Het uitdragen van kennis over de Nederlandse volkshuisvestelijke structuur beschouw ook ik nog immer als een goede zaak. Zoals in MG 2001-04 reeds gesteld, is er internationaal grote belangstelling en waardering voor de prestaties op het gebied van het wonen in ons land en vooral ook voor de rol die woningcorporaties sinds lang daarin spelen. Het uitdragen van kennis en expertise aan geïnteresseerden in het buitenland, en met name aan ontwikkelingslanden en transitielanden, acht ik een zeer goede zaak.
Inhoudsopgave
A. Inleiding
B. Het uitdragen van kennis of het geven van financiële ondersteuning aan buitenlandse instellingen
1. Het uitdragen van kennis
2. Het geven van financiële ondersteuning door woningcorporaties aan buitenlandse instellingen
3. Het verlenen van financiële steun in noodsituaties
C. Toezicht en sancties
D. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht